سنگ ماساژ

سنگ ماساژ

سنگ ماساژ

سنگ ماساژ
۲۰ تایی 450 هزار تومان
۳۰ تایی 550 هزار تومان
۳۶ تایی 650 هزار تومان
به صورت تک هم فروخته میشود
کیف مخصوص سنگ 35 هزار تومان
تماس: 09152034933

قیمت محصول 450000

جهت تهیه محصول با شماره های زیر تماس بگیرید:

09024047474

09055020670