روغن اسطوخودوس

روغن اسطوخودوس

روغن اسطوخودوس

روغن گیاهی اسطوخودوس
60 سی سی 20 هزار تومان
250 سی سی 55 هزار تومان
یک لیتری 185 هزار تومان
تماس: 09358006969
قیمت محصول 20000

جهت تهیه محصول با شماره های زیر تماس بگیرید:

09024047474

09055020670