روغن نارگیل

روغن نارگیل

روغن نارگیل

روغن گیاهی نارگیل
60 سی سی 12 هزار تومان
250 سی سی 30 هزار تومان
یک لیتری 90 هزار تومان
تماس: 09358006969
قیمت محصول 12000

جهت تهیه محصول با شماره های زیر تماس بگیرید:

09024047474

09055020670