روغن سیاهدانه

روغن سیاهدانه

روغن سیاهدانه

روغن گیاهی سیاهدانه
60 سی سی 20 هزار تومان
250 سی سی 50 هزار تومان
یک لیتری 155 هزار تومان
تماس: 09358006969
قیمت محصول 20000

جهت تهیه محصول با شماره های زیر تماس بگیرید:

09024047474

09055020670