روغن کندش

روغن کندش

روغن کندش

روغن گیاهی کندش
۶۰ سی سی ۴۵ هزار تومان
۲۵۰ سی سی ۱۳۰ هزار تومان
یک لیتری ۴۲۵ هزار تومان
تماس: ۰۹۳۵۸۰۰۶۹۶۹
قیمت محصول 45000

جهت تهیه محصول با شماره های زیر تماس بگیرید:

09024047474

09055020670