فرانک  فرائی

فرانک فرائی

لیسانس .

فرانک فرائی

- سرمربی دوره های آموزشی موسسه آموزشی ماساژ 
- کارشناس تربیت بدنی
- دارای مدرک ماساژ از فدراسیون پزشکی ورزشی جمهوری اسلامی ایران
- بیش از ۶ سال سابقه کار حرفه ای