امیر ساسانی

امیر ساسانی

فوق لیسانس تربیت بدنی

امیر ساسانی

مدرس بین المللی ماساژ . متخص در اجرا و اموزش کلیه سبک های سنتی ، مدرن و فانتزی