فدراسیون پزشکی ورزشی جمهوری اسلامی ایران

فدراسیون پزشکی ورزشی جمهوری اسلامی ایران

فدراسیون پزشکی ورزشی جمهوری اسلامی ایران

فدراسیون پزشکی ورزشی جمهوری اسلامی ایران دوره آموزشی ماساژ ورزشی را در مشهد برگزار می کند، خواهشمند است متقاضیان حداکثر تا تاریخ دهم آبان ماه جهت ثبت نام مراجعه نمایند.

تلفن تماس هیات پزشکی ورزشی استان: ۳۶۱۰۹۲۵۰