ماساژتایلندی2

ماساژتایلندی2

دوره ماساژتایلندی2 ( Thai massage )

دوره عملی آقایان:روزهای زوج ۷ الی ۱۶ اسفند  ساعت ۹ الی ۱۳                                              دوره عملی بانوان:روزهای زوج ۷ الی ۱۶ اسفند      ساعت ۱۵ الی ۱۹
تاریخ شروع: 1402-11-07
تاریخ پایان: 1402-11-16
میزان ساعت دوره: 20
هزینه دوره: 2,500,000 تومان

جهت هماهنگی و رزو دوره با شماره های زیر تماس بگیرید:

09024047474

09055020670