ماساژ ورزشی

ماساژ ورزشی

دوره ماساژ ورزشی ( Sport Massage )


تاریخ شروع: 1401-02-05
تاریخ پایان: 1401-02-09
میزان ساعت دوره: 30
هزینه دوره: 700,000 تومان

جهت هماهنگی و رزو دوره با شماره های زیر تماس بگیرید:

09024047474

09055020670