مزاج شناسی

مزاج شناسی

دوره مزاج شناسی ( Temperament Diagnosis )

مبانی مزاج شناسی در ماساژ                                                                                                  روزهای زوج ۱۹ الی ۲۶ اسفند ماه ساعت ۱۵ الی ۱۹
تاریخ شروع: 1402-11-19
تاریخ پایان: 1402-11-26
میزان ساعت دوره: 16
هزینه دوره: 1,800,000 تومان

جهت هماهنگی و رزو دوره با شماره های زیر تماس بگیرید:

09024047474

09055020670