ماساژ تایلندی 1

ماساژ تایلندی 1

دوره ماساژ تایلندی 1 ( Thai Massage )

کارگاه آموزشی ماساژ تایلندی

دوره عملی آقایان: ۱۹ الی ۲۶ اسفند ماه ساغت ۹ الی ۱۳

دوره عملی بانوان: ۱۹ الی ۲۶ اسفند ماه ساعت ۹ الی ۱۳
تاریخ شروع: 1402-11-19
تاریخ پایان: 1402-11-26
میزان ساعت دوره: 16
هزینه دوره: 1,800,000 تومان

جهت هماهنگی و رزو دوره با شماره های زیر تماس بگیرید:

09024047474

09055020670