ماساژ سنگ داغ

ماساژ سنگ داغ

دوره ماساژ سنگ داغ ( Hot Stone Massage )

کارگاه آموزشی سنگ داغ                                   
دوره عملی آقایان: ۸ الی ۱۰ اسفند ماه ساعت۹ الی ۱۳    ۹ الی ۱۲ اسفند ماه ساعت ۱۵ الی ۱۹                            
دوره عملی بانوان: ۲۲و۲۴ اسفند ماه  ساعت ۹ الی ۱۳    ۲۶ و۲۷ اسفند ماه  ساعت ۱۵ الی ۱۹
تاریخ شروع: 1402-11-08
تاریخ پایان: 1402-11-24
میزان ساعت دوره: 8
هزینه دوره: 1,400,000 تومان

جهت هماهنگی و رزو دوره با شماره های زیر تماس بگیرید:

09024047474

09055020670