حمام لوکس و سنتی ایرانی

حمام لوکس و سنتی ایرانی

دوره حمام لوکس و سنتی ایرانی ( Traditional Iranian Bath )

دوره: ۸ دی ماه
دوره عملی: متعاقبا اعلام میگردد
تاریخ شروع: 1402-06-01
تاریخ پایان: 1402-06-05
میزان ساعت دوره: 12
هزینه دوره: 380,000 تومان

جهت هماهنگی و رزو دوره با شماره های زیر تماس بگیرید:

09024047474

09055020670