ماساژ سر و صورت گردن و دکلته

ماساژ سر و صورت گردن و دکلته

دوره ماساژ سر و صورت گردن و دکلته ( Head, face, neck and décolleté massage )

کارگاه آموزشی ماساژ سر و صورت

دوره تئوری آقایان و بانوان:۱۵ اسفندماه ساعت ۱۵ الی ۱۹

دوره عملی آقایان: ۱۹ و ۲۱ و ۲۳ اسفند ماه ساعت ۱۵ الی ۱۹

دوره عملی بانوان: ۲۰ و ۲۲ و۲۴ اسفند ماه ساعت ۱۵ الی ۱۹

تاریخ شروع: 1402-11-15
تاریخ پایان: 1402-11-24
میزان ساعت دوره: 16
هزینه دوره: 3,300,000 تومان

جهت هماهنگی و رزو دوره با شماره های زیر تماس بگیرید:

09024047474

09055020670