ماساژ سوئدی

ماساژ سوئدی

دوره ماساژ سوئدی ( Swedish Massage )

کارگاه آموزشی ماساژ سوئدی

دوره عملی آقایان: ۱۱ و ۱۳ و ۱۵ و ۱۸ بهمن ماه ساعت ۹ الی ۱۳

دوره عملی بانوان: ۹ و ۱۲ و ۱۴ و ۱۶ بهمن ماه ساعت ۱۴ الی ۱۸
تاریخ شروع: 1402-02-05
تاریخ پایان: 1402-02-12
میزان ساعت دوره: 35
هزینه دوره: 680,000 تومان

جهت هماهنگی و رزو دوره با شماره های زیر تماس بگیرید:

09024047474

09055020670