ماساژ تایلندی تکمیلی

ماساژ تایلندی تکمیلی

دوره ماساژ تایلندی تکمیلی ( Thai Massage )

دوره عملی بانوان: ۲۶ و ۲۸ و ۲۹ و ۳۰ فروردین ماه ساعت ۱۰ الی ۱۴

دوره عملی آقایان: ۲۶ و ۲۸ و ۲۹ و ۳۰ فروردین ماه ساعت ۱۵ الی ۱۹
تاریخ شروع: 1402-03-10
تاریخ پایان: 1402-03-27
میزان ساعت دوره: 50
هزینه دوره: 980,000 تومان

جهت هماهنگی و رزو دوره با شماره های زیر تماس بگیرید:

09024047474

09055020670