مرکز تخصصی دهکده ماساژ

مرکز تخصصی دهکده ماساژ

مرکز تخصصی دهکده ماساژ

مرکز تخصصی دهکده ماساژ
مرکز تخصصی دهکده ماساژ

ساعت 8 صبح الی 14 ویژه بانوان
به مدیریت خانم دکتر کحبوبه سازگار
تماس: 09155332870

ساعت 15 الی 24 ویژه برادران
به مدیریت دکتر علی بربار
تماس: 09155333876


مدیر موسسه علی بربار
آدرس بولوار فردوسی
شماره تماس 09155333876