سنگ ماساژ

سنگ ماساژ

سنگ ماساژ

سنگ ماساژ
20 تایی 280 هزار تومان
30 تایی 350 هزار تومان
36 تایی 450 هزار تومان
به صورت تک هم فروخته میشود
کیف مخصوص سنگ 25 هزار تومان
تماس: 09358006969

قیمت محصول 280000

جهت تهیه محصول با شماره های زیر تماس بگیرید:

6020200 - 0513

09024047474