روغن پسته

روغن پسته

روغن پسته

روغن گیاهی پسته
60 سی سی 20 هزار تومان
250 سی سی 45 هزار تومان
یک لیتری 145 هزار تومان
تماس: 09358006969
قیمت محصول 20000

جهت تهیه محصول با شماره های زیر تماس بگیرید:

6020200 - 0513

09024047474