روغن فلفل

روغن فلفل

روغن فلفل

روغن گیاهی فلفل
60 سی سی 15 هزار تومان
250 سی سی 45 هزار تومان
یک لیتری 140 هزار تومان
تماس: 09358006969
قیمت محصول 15000

جهت تهیه محصول با شماره های زیر تماس بگیرید:

6020200 - 0513

09024047474