روغن کتان

روغن کتان

روغن کتان

روغن گیاهی کتان
60 سی سی 8 هزار تومان
250 سی سی 13 هزار تومان
یک لیتری 37 هزار تومان
قیمت محصول 8000

جهت تهیه محصول با شماره های زیر تماس بگیرید:

6020200 - 0513

09024047474