روغن بادام تلخ

روغن بادام تلخ

روغن بادام تلخ

روغن گیاهی بادام تلخ
۶۰ سی سی ۱۱ هزار تومان
۲۵۰ سی سی ۶۴ هزار تومان
یک لیتری ۲۱۲ هزار تومان
تماس: ۰۹۳۵۸۰۰۶۹۶۹
قیمت محصول 11000

جهت تهیه محصول با شماره های زیر تماس بگیرید:

6020200 - 0513

09024047474