روغن گیاهی کدو

روغن گیاهی کدو

روغن گیاهی کدو

روغن گیاهی کدو
۶۰ سی سی ۱۶ هزار تومان
۲۵۰ سی سی ۴۴ هزار تومان
یک لیتری ۱۴۵ هزار تومان
تماس: ۰۹۳۵۸۰۰۶۹۶۹
قیمت محصول 16000

جهت تهیه محصول با شماره های زیر تماس بگیرید:

6020200 - 0513

09024047474