بولستر

بولستر

بولستر

انواع بولستر های استوانه ای و نیمه استوانه ای
استوانه ای ۹۰ هزار تومان
نیمه استوانه ای ۸۰ هزار تومان
قیمت محصول 80000

جهت تهیه محصول با شماره های زیر تماس بگیرید:

6020200 - 0513

09024047474