رول ملحفه یکبار مصرف 60cm

رول ملحفه یکبار مصرف 60cm

رول ملحفه یکبار مصرف 60cm

گرماژ 20
پارچه بافتینه
40 یارد
پرفراژ 1/80
خرید بالای 12 عدد هر رول 1000 تومان کم میشود
تماس: 09358006969
قیمت محصول 19800

جهت تهیه محصول با شماره های زیر تماس بگیرید:

6020200 - 0513

09024047474