سمانه رضایی

سمانه رضایی

لیسانس تربیت بدنی

سمانه رضایی

لیسانس تربیت بدنی از دانشگاه الزهرا مشهد
مدرک ماساژ روسی از هیئت پزشکی ورزشی
مدرک بین المللی ماساژ ورزشی از فدراسیون پزشکی ورزشی جمهوری اسلامی ایران
دو سال سابقه کار در خانه آرامش
سابقه کار در هتل مهستان.باشگاه احد هاشمیه. مجموعه طیرانی. باشگاه پانیذ 
یک سال سابقه کار در موجهای آبی
یک سال سابقه کار در وانا اسپا
دارای مدرک دوره سر و صورت از فنی حرفه ای
دارای کلیه مدارک ماساژ سنگ داغ. لاغری. و ... از موسسه