سوئدی

سوئدی

دوره سوئدی ( Swedish Massage )

دوره عملی بانوان: 20 و 21 و 22 و 23 مرداد ماه ساعت 12 الی 16

دوره عملی آقایان: 20 و 21 و 22 و 23 مرداد ماه ساعت 16:30 الی 20:30
تاریخ شروع: 1399-05-20
تاریخ پایان: 1399-05-23
میزان ساعت دوره: 40
هزینه دوره: 680,000 تومان

جهت هماهنگی و رزو دوره با شماره های زیر تماس بگیرید:

6020200 - 0513

09024047474