ماساژ تایلندی

ماساژ تایلندی

دوره ماساژ تایلندی ( Thai Massage )

کارگاه آموزشی ماساژ تایلندی

دوره عملی آقایان: ۳ و ۴ و ۵ تیرماه ساعت ۱۶/۳۰ الی ۲۰/۳۰

دوره عملی بانوان: ۳ و ۴ و ۵ تیرماه ساعت ۱۲ الی ۱۶
تاریخ شروع: 1398-07-13
تاریخ پایان: 1398-07-23
میزان ساعت دوره: 30
هزینه دوره: 580,000 تومان

جهت هماهنگی و رزو دوره با شماره های زیر تماس بگیرید:

6020200 - 0513

09024047474