ماساژ تایلندی

ماساژ تایلندی

دوره ماساژ تایلندی ( Thai Massage )

کارگاه آموزشی ماساژ تایلندی

دوره عملی آقایان: ۱۸ و ۲۰ و ۲۲ آبان ماه ساعت ۱۴ الی ۱۸

دوره عملی بانوان: ۱۷ و ۱۹ و ۲۱ آبان ماه ساعت ۱۴ الی ۱۸
تاریخ شروع: 1399-08-02
تاریخ پایان: 1399-08-12
میزان ساعت دوره: 30
هزینه دوره: 580,000 تومان

جهت هماهنگی و رزو دوره با شماره های زیر تماس بگیرید:

6020200 - 0513

09024047474