حمام لوکس و سنتی ایرانی

حمام لوکس و سنتی ایرانی

دوره حمام لوکس و سنتی ایرانی ( Traditional Iranian Bath )

دوره: ۸ دی ماه
دوره عملی: متعاقبا اعلام میگردد
تاریخ شروع: 1397-06-03
تاریخ پایان: 1397-06-07
میزان ساعت دوره: 12
هزینه دوره: 380,000 تومان

جهت هماهنگی و رزو دوره با شماره های زیر تماس بگیرید:

6020200 - 0513

09024047474