ماساژ سر و صورت

ماساژ سر و صورت

دوره ماساژ سر و صورت ( Head & Face Massage )

کارگاه آموزشی ماساژ سر و صورت

دوره تئوری: ۱۸ تیرماه ساعت ۱۲ الی ۱۶

دوره عملی آقایان: ۱۹ و ۲۱ و ۲۲ تیرماه ساعت ۱۶/۳۰ الی ۲۰/۳۰

دوره عملی بانوان: ۱۹ و ۲۱ و ۲۲ تیرماه ساعت ۱۲ الی ۱۶

تاریخ شروع: 1399-05-03
تاریخ پایان: 1399-05-10
میزان ساعت دوره: 20
هزینه دوره: 680,000 تومان

جهت هماهنگی و رزو دوره با شماره های زیر تماس بگیرید:

6020200 - 0513

09024047474