ماساژ سوئدی

ماساژ سوئدی

دوره ماساژ سوئدی ( Swedish Massage )

کارگاه آموزشی ماساژ سوئدی

دوره عملی آقایان: ۲۵ و ۲۶ و ۲۷ و ۲۹ خرداد ماه ساعت ۱۶ الی ۲۱
دوره عملی بانوان: ۲۶ و ۲۷ و ۲۹ و ۳۱ خرداد ماه ساعت ۱۰ الی ۱۵

جهت ثبت نام با شماره ۰۵۱۳۶۰۲۰۲۰۰ تماس بگیرید
تاریخ شروع: 1399-07-14
تاریخ پایان: 1399-07-26
میزان ساعت دوره: 35
هزینه دوره: 610,000 تومان

جهت هماهنگی و رزو دوره با شماره های زیر تماس بگیرید:

6020200 - 0513

09024047474