ماساژ تایلندی تکمیلی

ماساژ تایلندی تکمیلی

دوره ماساژ تایلندی تکمیلی ( Thai Massage )

دوره عملی بانوان: ۷ و ۸ و ۹ و ۱۰ تیرماه ساعت ۱۲ الی ۱۶

دوره عملی آقایان: ۷ و ۸ و ۹ و ۱۰ تیرماه ساعت ۱۶/۳۰ الی ۲۰/۳۰
تاریخ شروع: 1399-03-19
تاریخ پایان: 1399-04-05
میزان ساعت دوره: 50
هزینه دوره: 780,000 تومان

جهت هماهنگی و رزو دوره با شماره های زیر تماس بگیرید:

6020200 - 0513

09024047474