ماساژ روسی

ماساژ روسی

دوره ماساژ روسی ( Russian Relaxation Massage )

کارگاه آموزشی ماساژ روسی
دوره تئوری: ۱۱ و ۱۲ اسفند ساعت ۱۶ الی ۲۰
دوره عملی آقایان: ۸ و ۱۰ و ۱۳ و ۱۴ اسفند ماه ساعت ۱۱ الی ۱۵
دوره عملی بانوان: ۸ و ۱۰ و ۱۳ و ۱۴ اسفند ماه ساعت ۱۶ الی ۲۰
همراه با پنجاه درصد تخفیف به مناسبت ولادت حضرت علی(ع)
تاریخ شروع: 1398-09-11
تاریخ پایان: 1398-09-25
میزان ساعت دوره: 40
هزینه دوره: 680,000 تومان

جهت هماهنگی و رزو دوره با شماره های زیر تماس بگیرید:

6020200 - 0513

09024047474