مزاج شناسی

مزاج شناسی

دوره مزاج شناسی ( Temperament Diagnosis )

کارگاه آموزشی مزاج شناسی در ماساژ

تاریخ برگزاری کارگاه: 1 و 2 و 4 مرداد ماه ساعت 12 الی 16
تاریخ شروع: 1399-05-01
تاریخ پایان: 1399-05-04
میزان ساعت دوره: 12
هزینه دوره: 250,000 تومان

جهت هماهنگی و رزو دوره با شماره های زیر تماس بگیرید:

6020200 - 0513

09024047474