مدیریت اسپا

مدیریت اسپا

دوره مدیریت اسپا ( Spa Management )


تاریخ شروع: 1398-10-15
تاریخ پایان: 1398-10-19
میزان ساعت دوره: 12
هزینه دوره: 3,000,000 تومان

جهت هماهنگی و رزو دوره با شماره های زیر تماس بگیرید:

6020200 - 0513

09024047474