مرکز اسپا و ماساژ سونیا

مرکز اسپا و ماساژ سونیا

مرکز اسپا و ماساژ سونیا

مرکز اسپا و ماساژ سونیا
بانوان از ساعت ۹:۳۰ الی ۱۶:۳۰
آقایان از ساعت ۱۷:۳۰ الی ۲۳
مدیر موسسه مهرداد رامندی
آدرس اسپا سونیا یک: احمدآباد 6. بین محتشمی 5 و 7 جنب داروخانه دکتر پناه.پلاک 57 طبقه منفی یک ( پارکینگ اختصاصی)
شماره تماس 05138427111